ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

0
224
  • Ποιος υποψήφιος Δήμαρχος θα μπορεί να δεσμευθεί για έργα ανάπτυξης από την επόμενη ημέρα;
  • Ποιος θα μπορεί να δεσμευθεί ότι θα ξεχρεώσει όλα τα χρέη των Δημοτών του όπως τα στεγαστικά δάνεια;
  • Ποιος θα μπορεί να δεσμευθεί ότι θα ξεχρεώσει άτοκα όλα τα δάνεια των επιχειρήσεων και θα τις αναχρηματοδοτήσει ατόκως;
  • Ποιος υποψήφιος Δήμαρχος θα μπορεί να δεσμευθεί για δωρεάν υγεία και παιδεία;
  • Ποιος υποψήφιος Δήμαρχος θα μπορεί να δεσμευθεί για τοπικές Ελληνικές μονάδες απορρόφησης όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων;
  • Ποιος υποψήφιος Δήμαρχος και συνδυασμός θα μπορεί να δεσμευθεί ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά και άλλα πολλά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, θα παραιτηθεί του αξιώματός του;(!!!)

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_RX5ZPrY608?feature=player_detailpage&w=640&h=360]