ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0
536

esy


ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ‐ Ε.ΣΥ”.
Α.Φ.Μ. 997343310, Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 132545107000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ, 07/ 12/ 2015

 

ΘΕΜΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αναφορικά με το ως άνω θέμα λεκτέα τα εξής:

ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Από πολύ πιο πριν την ίδρυση του Τ.Χ.Σ. το 2010 είχε ήδη διαφανεί η δυσμενής εξελικτική πορεία τόσο των εμπορικών όσο και των 16 +1 Συνεταιριστικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων και η ενορχηστρωμένη επίθεση στην Ελληνική Επικράτεια από τους εξωτερικούς τοκογλύφους‐ δανειστές.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 3 + 1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 + 1
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΧΕΤΙΚΟ 1)

Η ανάκληση από την Τράπεζα της Ελλάδος της άδειας λειτουργίας των τριών ΣυνεταιριστικώνΤραπεζών το 2012 ‐Αχαΐας, Λαμίας και Λέσβου‐ λόγω κεφαλαιακής ανεπάρκειας, ήταν η αρχή των τριγμών για τη συνεταιριστική πίστη.

Στη συνέχεια δεν τα κατάφεραν άλλες 3 συνεταιριστικές τράπεζες των Δωδεκανήσων, της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης) και Ευβοίας, οι οποίες εκκαθαρίστηκαν και οι καταθέσεις τους κατέληξαν στην Alpha και τα δάνεια βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης έκτοτε.

Μεγάλο πλήγμα επίσης δημιουργήθηκε με την Πανελλήνια Τράπεζα στην οποία μετείχαν σχεδόν όλες οι συνεταιριστικές, με κύριες την Παγκρήτια και τη Χανίων. Ενώ προωθείτο για να διαδραματίσει η ίδια καταλυτικό ρόλο στη διάσωσή των υπολοίπων συνεταιριστικών τραπεζών και έχοντας ένα σχέδιο που προέβλεπε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γύρω στα 169 εκ Ευρώ, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το Δημόσιο και το Τ.Χ.Σ. στα 34.5 εκ Ευρώ (22 εκ με την 1321/Β/2013 και 12.5 εκ με την 3084/Β/2013)
καθώς και χρηματοδοτήθηκε από το ELA όπου και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο αναγκάστηκε παράλληλα να εγγυηθεί, ΕΝΩ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ (ΣΧΕΤΙΚΟ 1) για την πλήρωση του σκοπού με επιτυχία και το οποίο αγνοήθηκε, ανακοινώθηκε στη συνέχεια ότι δεν έγινε εφικτή η συνολική ανακεφαλαιοποίηση με αποτέλεσμα να απορροφηθεί δι’ εξαγοράς από την τράπεζα Πειραιώς.
Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα, οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι να χάσουν εξολοκλήρου τις επενδύσεις τους ενώ το δημόσιο κατάφερε να φορτωθεί ακόμα μια τεραστίων διαστάσεων ζημιογόνο πράξη (σημειωτέον, ακόμα δεν έχει περάσει η ζημιά στους ισολογισμούς)..

Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ELA (Emergency Liquidity Assistance)

Διαδικασία παροχής Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) στις εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης – Mechanism ELA (Emergency Liquidity Assistance) – Άρθρο 14.4 του

Καταστατικού της ECB

Ο μηχανισμός ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος (ELA) δανείζει τις συστημικές ελληνικές τράπεζες με ένα ποσοστό, δεχόμενος τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εγγυήσεις (ενέχυρα). Αυτά τα ομόλογα δεν είναι διαπραγματεύσιμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για το λόγο αυτό γίνονται δεκτά με ένα κούρεμα από τον ELA.

Λόγω των πολλαπλών προβλημάτων, οι πλείστες συνεταιριστικές τράπεζες δεν είχαν πια πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά και έτσι η χρηματοδότηση τους εξαρτήθηκε σημαντικά από το ELA. Για τα ποσά που εκταμιεύονται από το μηχανισμό στήριξης ELA αναγκάστηκε το Δημόσιο να εγγυηθεί για να μπορέσουν να δημιουργηθεί η ρευστότητα.

Η χρηματοδότηση από το ELA αποτέλεσε και τη δαμόκλειο σπάθη αφού η ένταξη σε αυτό στερεί από την τράπεζα την οποιαδήποτε ελευθερία κινήσεων, αλλά παράλληλα δημιουργεί νέα βάρη και υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Οι εμπορικές τράπεζες είχαν ήδη αντλήσει περί τα 120 Δις Ε μέχρι το τέλος του 2012!

Στο σύνολο, έχουν αντλήσει από το Δημόσιο εγγυήσεις και κεφάλαια: 405 Δις από το 2008 ‐ 2012!

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Κάτω από τις εγκληματικές πρακτικές που επεβλήθησαν από την ΤΡΟΙΚΑ ,με πρόσχημα την ισορροπία την πληρωμών, την ευημερία και την ανάπτυξη, μέσα από δαιδαλώδεις και τεραστίων διαστάσεων σκανδαλώδεις διαδικασίες, η χώρα βυθίστηκε ανεπιστρεπτί σε ένα απύθμενο, επαχθές και επαίσχυντο χρέος. Συντελέστηκε και συνεχίζει να συντελείται η ολική γενοκτονία ενός ολόκληρου έθνους του Ελληνικού Γένους. Εφαρμόζονται εγκληματικά μνημόνια της ντροπής ακριβώς αντίθετα από τη βούληση και τις εντολές του Λαού και αντικαθιστώντας πλήρως το Σύνταγμα, καθημερινώς θεσμοθετούνται νέοι και χειρότεροι καταχρηστικοί, απάνθρωποι και εγκληματικοί ξενόφερτοι νόμοι, επιβάλλονται δυσβάσταχτες φορολογίες, υλοποιείται η δήμευση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων από τους ξένους τοκογλύφους και προωθείται παντοιοτρόπως η ολοσχερής κατάρρευση του Ελληνικού ιστού.

Η ανακεφαλαιοποίηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Τ.Χ.Σ. καθώς και οι πρόσφατες συγχωνεύσεις των τραπεζών, αποτελούν ουσιαστικά απόδειξη της αποτυχημένης στρατηγικής αλλά και τις καιροσκόπες λύσεις που ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου πρώτα απαξιώθηκαν και μετά κλειδώθηκαν οι λογιστικές απώλειες μέσω του «κουρέματος» καταγράφοντας τεράστιες ζημιές. Οι περισσότερες τράπεζες κατέληξαν σε αρνητική καθαρή θέση. Επιπλέον, η κατάρρευση στην κλίμακα της πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει υποβιβάσει την καταλληλότητα των

ελληνικών τίτλων που παρέχονται ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας. Τέλος, οι σημαντικές εκροές τραπεζικών καταθέσεων, οι χρεωκοπίες των επιχειρήσεων, η εκθετική αύξηση των επισφαλειών και η κάμψη της εσωτερικής ζήτησης έχουν ρηγματώσει πλήρως την εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, δημιουργώντας ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο.

Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (AQR) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ (STRESS TEST)

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από το Σεπτέμβριο 2015 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ‐ κατά την συνήθη πρακτική τους ‐ συνέχισαν εντονότερα να σπέρνουν τον πανικό και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι ‐ δήθεν – απειλούνται με λουκέτα οι συνεταιριστικές τράπεζες, οδηγώντας έτσι τα ίδια στο αποτέλεσμα που υποτίθεται ότι ήθελαν να αποτρέψουν.. Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι, μετά από την Επισκόπηση Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) και του Τεστ Αντοχής (Stress test) που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος με εποπτεία της ΤΡΟΙΚΑ καθώς και από τις ίδιες τις τράπεζες και το Τ.Χ.Σ. για τις 13 συνεταιριστικές τράπεζες, αποφασίστηκε ότι για να αποφευχθούν τα χειρότερα και το «Grexit», τουλάχιστον κάποιες από αυτές θα πρέπει να προβούν αναγκαστικά σε άμεση αύξηση ή /και θα πρέπει να εκδώσουν προνομιακό ομόλογο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Μία εξ’ αυτών είναι η «Παγκρήτια» και η άλλη η «Χανίων».

Το ίδιο διάστημα οι συνεταιριστικές τράπεζες εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων, όπως απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η μετάβαση αυτή δεν έγινε με ομαλό ρυθμό αλλά έγινε απότομα χωρίς περιθώρια απορρόφησης της αλλαγής και έτσι και πάλι οι τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειμένες και επεκτάθηκε η ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ “CAPITAL CONTROL” (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ).

ΠΑΓΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ “BAIL IN” ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΕΕ καθώς και η ΕΚΤ μέσω του εποπτικού της βραχίονα SSM (Single Supervisory Mechanism) και της ΤΤΕ ενορχηστρώνουν εκ των προτέρων να επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες κούρεμα των καταθέσεων και κυρίως των ομολογιούχων της. Ωστόσο όπως προκύπτει από τη νομοθεσία, πριν την 1.1.2016 δεν υφίσταται μηχανισμός που να υποχρεώνει τους καταθέτες και ομολογιούχους να μετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι “Ευρωπαίοι Εταίροι” πιέζουν να επιβληθεί μορατόριουμ στην

αποπληρωμή τραπεζικών ομολόγων, αλλά και να ληφθούν “πρόσθετα μέτρα” από τις εποπτικές αρχές, προκειμένου να μην διαρρεύσουν από τις τράπεζες κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σε ένα πιθανόν BAIL IN. Το SSM τοποθετήθηκε ότι βάσει των θεσμών αυτό μπορεί να γίνει μετά την 1.1.2016 όπου αναμένεται να τεθεί η τραπεζική οδηγία για την αναδιάρθρωση των τραπεζών (η περίφημη BRRD). Όμως, η ΤΤΕ προχώρησε σε υποχρεωτική ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ αλλαγή της νομοθεσίας για να μπορεί να προχωρήσει το BAIL IN και να μπορέσουν να βάλουν παρανόμως και καταχρηστικώς χέρι στις προσωπικές καταθέσεις των πολιτών!

Εάν κάποιος προσεκτικά συμπληρώσει το puzzle θα μπορέσει να δει ολοκληρωμένη την εικόνα της στοχευμένης εξαθλίωσης που ακολουθείται και θα καταλάβει γιατί υπήρξε ο συνδυασμός του “Capital Control” (έλεγχος κεφαλαίων για να μην μπορούν να εκταμιευτούν τα χρήματα), οι αλλαγές στις νομοθεσίες περί τραπεζών, οι απότομες ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών, η υπερχρέωση του Δημοσίου για υποστήριξη των τραπεζών (Χρηματοδότηση από το Δημόσιο: 225 Δις 2008 ‐ 2012 + ELA: 143 Δις [με

παράλληλες Εγγυήσεις Δημοσίου: 178 Δις]) καθώς και το στοχευμένο κούρεμα που ακολουθεί σταθερά..

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

kuba-arrow-button_ellanionforum

ΣΩΡΑΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_500 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ 8 ΣΩΡΑΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_500 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ 9 ΣΩΡΑΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_500 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ 10

ellanionforum.com-esy

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ!

 

divider

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

divider

ArrowDown

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

κατάλογος

divider

10387389_777915988896333_5887413791308535246_n

divider

10474866_777915975563001_5004166279006385404_n

divider

ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

ΝΑ ΔΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΤΕΙΣ ;;;

divider

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ – World Trust

pdf-button-clear

divider

Complete puzzle of ASBLP of 2007

pdf-button-clear

divider

TOP SECRET

INFINITE BANK STATEMENTS

pdf-button-clear

divider

 

ΕΛΛΗΝΕΣΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ.

Read Morehttp://ellanionforum.com/archives/5556