Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ E N D , ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ

0
263

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GaEmh-fFNAg?feature=player_detailpage]

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wyV6-Xcn7_k?feature=player_detailpage]