ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ?????

0
335

Quiz γνώσεων!

Υπάρχει ένα μεγάλο άλυτο Ερώτημα στο μυαλό μου…

Το ΤΧΣ είναι Ιδιωτική εταιρεία..???

Κάθε ιδιωτική εταιρεία, έχει μετόχους…

Προσπαθώ να βρω, ποιοι είναι οι μέτοχοι σήμερα και δεν μπορώ να τους βρω..

Όταν θα λήξει η προθεσμία του, στα 7 χρόνια από την ίδρυση του, θα απορροφηθεί από το Δημόσιο.. Αλλά σήμερα δεν είναι του Δημοσίου.  Ακέφαλη ιδιωτική νομική οντότητα δεν υπάρχει.

Αφού δεν είναι κρατική, τότε ποιανού είναι;

Μπορεί κανείς να λύσει αυτό το ερώτημα;

Που φαίνεται σε ποιόν ανήκει;

Ακόμα και τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν σχέση με τους ιδρυτές/ μετόχους, δεν φαίνεται που ανήκουν…

Ούτε το ΦΕΚ το αναφέρει, ούτε οι Υπ. Αποφάσεις ούτε πουθενά…