ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Rothschild (Bauer) ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

0
453

Απο Βίκυ Χαραλάμπους1459227_907342035956461_6046755622920792851_n

Ακόμα ένα δηλητηριώδες πλοκάμι των Rothschild!

Η Τράπεζα κολοσσός της τρ. της Ανατολής, απορροφήθηκε δ’ εξαγοράς από την ανύπαρκτη σχεδόν Εθνική το 1932.

Παρανομίες στο πως πάρθηκε η απόφαση της πώλησης (Δεν υπήρχε η νόμιμη απαρτία), Παρανομίες στο πως όρισαν τη διαδικασία της εξαγοράς, παρανομία στο ότι δεν περατώθηκε Ποτέ η εκκαθάρισή όπως αυτή είχε καταχωρηθεί και στο ΦΕΚ κατά την απορρόφηση και άλλα πολλά!

Αξίες που έπρεπε να μεταβιβαστούν:
Θα έπρεπε να μεταβιβαστεί αυτοδικαίως το παθητικό και το ενεργητικό της τρ. της Ανατολής στην Εθνική, αλλά εξαιρούντο της μεταβιβάσεως τα σχετικά των εταιρικών κεφαλαίων, οι μερίδες του παθητικού κεφαλαίου σε Φράγκα σταθεροποιημένα, διότι δεν αποτελούσαν υποχρέωση προς τρίτους (βάσει καταστατικού ίδρυσης τρ. Ανατολής).

Μέχρι την τελική εκκαθάριση, τα κεφάλαια που ήταν χρυσός καθαρός, μεταφέρθηκαν σε εγγυημένο έντοκο (7 %) λογαριασμό στην εθ. τρ. Γαλλίας.

Στη συνέχεια και πάλι παρανόμως η Εθνική, δεν ελευθέρωνε στοιχεία προς τους εκκαθαριστές. Αυτοί επέμεναν να λάβουν τα στοιχεία που καθυστερούσε να τους δώσει η Εθνική και παράλληλα ζήτησαν να πληρωθούν διότι δεν είχαν ακόμα πληρωθεί. Τελικώς η εθνική το 1935 τους απέλυσε και πάλι παρανόμως χωρίς να περατωθεί η εκκαθάριση!

Σε ποιο μέρος του κόσμου μπορεί η εταιρεία που εξαγοράζει, δηλαδή ο εν δυνάμει αγοραστής, να έχει δικαίωμα να απολύσει τους εκκαθαριστές της εταιρείας που πάει να αγοράσει; Πουθενά! Αυτό είναι καταστρατήγηση κάθε αρχής δικονομίας, εταιρικής

Έτσι, η τράπεζα μεταφέρθηκε στην Εθνική, χωρίς όμως ποτέ να έχει κλείσει. Παρέμεινε να λειτουργεί ως δεύτερο παράλληλο σύστημα που μόνο οι «ολίγοι» και οι «εκλεκτοί» δικοί τους εσωτερικοί κύκλοι, είχαν πρόσβαση και γνώση!

Με διάφορους τρόπους, η τράπεζα παρανόμως χρηματοδότησε με χρήματα που δεν τους ανήκουν, τις πλείστες τράπεζες στην Ευρώπη και όχι μόνο..
Παράλληλα χρηματοδότησε έργα κάτω από εταιρείες γνωστές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή η μετοχή βρισκόταν στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι πρότινος και πάλι παράνομα κέρδη προς τους ιδίους!

Η αξία σήμερα της μετοχής: 675 ΔΙΣ Ευρώ/ μετοχή + υπερημερίες τόκους + υπόλοιπες αξίες της τράπεζας που δεν έχει ποτέ υπολογιστεί!

Στο πάρα κάτω, μπορείτε να βρείτε μια μικρή συνοπτική περίληψη για δική σας χρήση.

http://issuu.com/ei_end_info/docs/banque_d_orient