Η ΨΥΧΗ – ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΕΥΣ

0
307

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΗΣΕΥΣ

Τον δρόμον των άθλων επήρεν ο ήρωας Θησεύς, από την νεότητάν του ακόμη, αφού οπλίστηκεν με τα όπλα της πατρογονικής κληρονομιάς και κατάφερε να εξοντώσει τους κακούργους ληστές, οι οποίοι κατά την Ελληνικήν Μυθιστορίαν ήσαν ο Περιφήτης, ο Σίνης ή Πιτυοκάμπτης, ο Σκείρων και ο Προκρούστης.

Επιχειρώντας μίαν πρώτην προσέγγισιν των εννοιών, οι οποίες κωδικοποιούνται στα πρόσωπα των ληστών αυτών, θα έλεγα ότι πίσω από αυτούς τους κακούργους υποκρύπτονται όλα εκείνα τα ελαττώματα του ανθρώπου, τα οποία θα πρέπει κανείς να εξοντώσει στην πορείαν του βίου του, διά να είναι εφικτή η επιστροφή της ηρωικής ψυχής στο πατρικόν βασίλειον του θείου διακόσμου.

Τα ελαττώματα αυτά ευρίσκονται καλά κρυμμένα μέσα του σε φυσιολογικές καταστάσεις της καθημερινότητας και καραδοκούν τις κατάλληλες συνθήκες διά να εμφανισθούν και να καταβάλουν τον άνθρωπον.

Έτσι στο πρόσωπον του Περιφήτη δύναται να αντιστοιχήσει κανείς τον άκρατον εγωισμόν, στο πρόσωπον του Σίνη ή Πιτυοκάμπτη ίσως να κρύπτεται ο υπερβολικός θυμός και η ψυχική αστάθεια, τα οποία είναι δυνατόν κυριολεκτικά να τον διαμελίσουν ψυχικά, οδηγώντας τον ακόμη και σε πράξεις παραφροσύνης, όταν εκδηλωθούν ανεμπόδιστα, ενώ στο πρόσωπον του Σκείρωνος θα αντιστοιχούσα την αήθειαν της ειρωνείας και της μεγαλομανίας.

Επίσης στο πρόσωπον του Προκρούστη είναι εύκολον να αναγνωρισθούν οι υπερβολές και οι ελλείψεις του ανθρωπίνου χαρακτήρος, από τις οποίες ο άνθρωπος πάντα καταλήγει ψυχικά χωλός.

Αλλά η ηρωική ψυχή αναγνωρίζει όλες αυτές τις παγίδες, οι οποίες απειλούν να ανακόψουν την ανοδικήν πορείαν της, και ανοίγει τον δρόμον της μαχόμενη με κάθε επίκτητην ατέλειάν της και εξοντώνοντας άνευ δισταγμών τους ληστές, οι οποίοι απειλούν να την κατασπαράξουν.

8/11/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)