Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ … ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

0
285

Vasilis Theodoropoulos

Ο παγκόσμιος πλούτος υπάρχει.

Και διαχωρίζεται από τους ανθρώπους με μια μεμβράνη …… !!!!!!!!!!!!!!

 

Artemis Sorras

Σου μιλάω με στοιχεία, τα οποία είναι δικά σου άρα δεν πάω σε πίστη πάω ήδη σε απόδειξη.
Δεν επιχειρηματολογώ, στο αποδεικνύω! Άρα δεν είναι να πιστέψεις, τα βλέπεις.

Τι πρέπει;  Να εκ-τελέσεις πια…. !!!!

Δεν θέλουμε να πιστέψεις, θέλουμε να εκτελέσεις !!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVvJVj3xYEQ