Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΝΙΟΧΟΥ

0
256

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΝΙΟΧΟΥ

http://10gym-patras.ach.sch.gr/classic-art/iniohos.jpgΣτον διάλογον του Πλάτωνος με τον τίτλον «Φαίδρος», περιγράφεται ο μύθος του Ηνιόχου. Εκεί η ψυχή παρομοιάζεται με ένα άρμα, το οποίον σύρεται από δύο άλογα. Ένα λευκόν και υπερήφανον και ένα μαύρον και ατίθασον. Στην θέσιν του οδηγού κάθεται ο Ηνίοχος που έχει την εποπτείαν του άρματος.

Με το λευκόν άλογον συμβολίζεται το θυμοειδές μέρος της ψυχής, δηλαδή το τμήμα των συναισθημάτων. Είναι λευκόν και υπερήφανο διότι τα συναισθήματα, όταν δεν ξεπερνούν το μέτρον, κοσμούν και αναδεικνύουν την ψυχήν.

Το μαύρον άλογον συμβολίζει το κατώτερον μέρος της ψυχής, το επιθυμητικόν, δηλαδή το τμήμα στο οποίον κατοικούν τα ένστικτα και μάλιστα τα δύο πιο δυνατά εξ αυτών, δηλαδή της αυτοσυντηρήσεως και της γενετήσιας ορμής. Είναι μαύρον και ατίθασον, διότι τα ένστικτα τραβούν την ψυχήν προς τον χώρον της ύλης και εκδηλώνονται με ασίγαστον ορμήν.

Ο Ηνίοχος αντιπροσωπεύει το θεϊκότερον μέρος της ψυχής, δηλαδή τον Νούν.

Στο άρμα αυτό λοιπόν, αν το μαύρον άλογον ξεφύγει από τον έλεγχον του Ηνιόχου, τότε θα προκαλέσει στο όχημα ανατροπήν και καταστροφήν ή θα τ

ο εκτρέψει από τον δρόμον του. Αυτό σημαίνει ότι αν τα ένστικτα της ψυχής μείνουν ανεξέλεγκτα από τον Νούν, τότε η ψυχή θα χάσει τον δρόμον της και θα καταστραφεί αχαλιναγώγητη, σαν έρμαιον των ακόρεστων ενστίκτων της.

Εάν στο άρμα, το λευκόν άλογον ξεφύγει από τον έλεγχον του Ηνιόχου, μπορεί να σπάσει τον αρμόν του ζεύγματος, άλλοτε τρέχοντας πολύ περισσότερον απ’ ό,τι μπορεί να ανταποκριθεί η κατασκευή του άρματος και άλλοτε αρνούμενο να προχωρήσει, σε αντίθεσιν με το άλλον άλογον. Και στις δύο περιπτώσεις το άρμα δεν μπορεί να προχωρήσει ομαλά.

http://www.sikyon.com/Delphi/Art/charioteer_group.jpg

Αυτό σημαίνει ότι αν τα συναισθήματα της ψυχής δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον Νούν, τότε υπάρχει κίνδυνος στασιμότητος της ψυχής από την συναισθηματικήν στειρότητα και έλλειψιν, ή εκτροχιασμού και άσχημων τραυματισμών αυτής από την υπερβολήν του συναισθηματικού φόρτου.

Όταν όμως ο Ηνίοχος καταφέρνει να είναι ο επικεφαλής και χαλιναγωγός του άρματος, και οδηγεί με σοφρωσύνην το άρμα, χωρίς να πιέζει βασανιστικά, αλλά και χωρίς να αφήνει ανεξέλεγκτα τα δύο άλογα, τότε το άρμα προχωρεί ομαλά και με την κατάλληλον ταχύτητα προς τον προορισμόν του, στον οποίον χωρίς καταστροφικούς κινδύνους και καθυστερήσεις θα φθάσει.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν ο Νους με σοφρωσύνη ελέγχει τα δύο άλλα μέρη της ψυχής, ούτε βεβαίως καταπιέζοντας και καταπνίγοντάς τα, αλλά και ούτε και αφήνοντάς τα να εκδηλώνονται ασύστολα και να διαλύουν και καθυποτάζουν την ψυχήν, τότε η ψυχή πορεύεται με σύνεση ομαλά στην κοσμικήν της πορείαν, παίρνοντας τις απαραίτητες εμπειρίες και αναπτύσσοντας τις ικανότητές της στο μεγάλο ταξίδι της διά την επιστροφήν της στον θεϊκόν διάκοσμον!!

27/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)