Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΟΣ

0
269

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ

Ο ΛΟΓΟΣ και το ΜΕΤΡΟΝ, αξίες διαχρονικές του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, γενούν την ΑΡΜΟΝΙΑΝ και το ΚΑΛΛΟΣ, εξασφαλίζοντας το απρόσκοπτον του ΑΕΙ ΡΕΟΝΤΟΣ, δηλαδή της ΑΡΕΤΗΣ!

Ήλθεν η ώρα, εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ, να αναλογισθούμε ποιών ΙΔΕΩΝ και ΕΝΝΟΙΩΝ είμαστε φορείς, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των ουράνιων προδιαγραφών μας, αποποιούμενοι τα επίκτητα και καθ’ έξιν ελαττώματά μας, και ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ να φέρουμε εις πέρας την ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ, διά την οποίαν υλοποιηθήκαμε στην γην: Την απελευθέρωσιν της ΕΛΛΑΔΟΣ και την ανάδειξίν της, εκ νέου, σε ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ, διά την σωτηρίαν και την ανάταξιν του πλανήτη!

Η τελική πράξις του νικηφόρου αγώνος του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, έναντι του Πυθωνικού Σκότους, μόλις τώρα έχει αρχίσει.
Οι ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ επέστρεψαν στην γην και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Ας αναλάβουμε κι εμείς τα δικά μας.

Μακριά από κάθε τι, το οποίον διχάζει, δογματίζει, χειραγωγεί και αποπροσανατολίζει. Πίσω από όλα αυτά, απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα, ευρίσκονται οι Επικυρίαρχοι, οι υπάνθρωποι εχθροί των ΕΛΛΗΝΩΝ και του Ανθρωπίνου Γένους!
ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ τώρα υπό το λάβαρον και μόνον των διαχρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ!!

15/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ

Ο ΛΟΓΟΣ και το ΜΕΤΡΟΝ, αξίες διαχρονικές του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, γενούν την ΑΡΜΟΝΙΑΝ και το ΚΑΛΛΟΣ, εξασφαλίζοντας το απρόσκοπτον του ΑΕΙ ΡΕΟΝΤΟΣ, δηλαδή της ΑΡΕΤΗΣ!

Ήλθεν η ώρα, εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ, να αναλογισθούμε ποιών ΙΔΕΩΝ και ΕΝΝΟΙΩΝ είμαστε φορείς, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των ουράνιων προδιαγραφών μας, αποποιούμενοι τα επίκτητα και καθ’ έξιν ελαττώματά μας, και ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ να φέρουμε εις πέρας την ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ, διά την οποίαν υλοποιηθήκαμε στην γην: Την απελευθέρωσιν της ΕΛΛΑΔΟΣ και την ανάδειξίν της, εκ νέου, σε ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ, διά την σωτηρίαν και την ανάταξιν του πλανήτη!

Η τελική πράξις του νικηφόρου αγώνος του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, έναντι του Πυθωνικού Σκότους, μόλις τώρα έχει αρχίσει.
Οι ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ επέστρεψαν στην γην και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Ας αναλάβουμε κι εμείς τα δικά μας.

Μακριά από κάθε τι, το οποίον διχάζει, δογματίζει, χειραγωγεί και αποπροσανατολίζει. Πίσω από όλα αυτά, απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα, ευρίσκονται οι Επικυρίαρχοι, οι υπάνθρωποι εχθροί των ΕΛΛΗΝΩΝ και του Ανθρωπίνου Γένους! 
ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ τώρα υπό το λάβαρον και μόνον των διαχρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ!!

15/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)