ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ~ ΕΙ·ΕΝD

0
267

Τι ακριβώς απαιτεί από εμάς ο ΄Ελλην Αρτέμιος Σώρρας (ΕΙ·ΕΝD);

Δεν είναι εύλογο το ερώτημα; Τι είναι ακριβώς αυτό, που απαιτούν ο πριν και πάνω απ’ όλα ΄Ελλην Αρτέμιος Σώρρας και ο μόνον ελληνικός, συμβουλευτικός οργανισμός ΕΙ·ΕΝD, από τις Ελληνίδες και τους ΄Ελληνες, αμφοτέρων των κοινωνιών, των πατρίδων του ελληνικού μας έθους και έθνους, που είναι η Ελλάς και η Κύπρος;

Σε κάθε καμπή της διαχρονικώς ελικοειδούς ή σπειροειδούς του ιστορίας, το γένος των ανθρώπων συλλογικά θέτει μόνον εκείνα τα ερωτήματα, τα οποία επιθυμεί και είναι ικανό να απαντήσει. Είναι πάντοτε πολύ συγκεκριμένο το διανοητικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι άνθρωποι πρώτα θέτουμε και έπειτα δόκιμα απαντούμε τα εύλογα ερωτήματά μας.

Το διανοητικό λοιπόν πλαίσιο, που καθιστά εύλογο το παραπάνω ερώτημα, όπως και την δόκιμο απάντησί του, δεν είναι άλλο από την σφαιρικότητα των αρχών της κοινωνιοκρατίας, των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος (Σχ. 1). Ορμωμένη εκ του «αφ’ Εστίας άρχεσθαι» (Πλάτωνος «Ευθύφρων», 3α), η θεμελιώδης αρχή της ελληνοπρεπούς, σφαιρικής δομής οργανώσεως του κάθε αυθεντικά ελληνικού θεσμού ή οργανισμού, όπως και εκείνου της αυθεντικά ελληνικής πολιτείας είναι:

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Το αμετάκλητο πληρεξούσιο στον Αρτέμιο Σώρρα (ΕΙ·ΕΝD) να διαχειρίζεται την χρηματιστική περιουσία των Ελληνίδων και Ελλήνων, απερίφραστα τοποθετεί τον Αρτέμιο Σώρρα (ΕΙ·ΕΝD), επί της αρχής της κοινωνίας των ελληνικών ανθρώπων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην συλλογική χρηματιστική περιουσία των Ελληνίδων και Ελλήνων. Επειδή ακριβώς ο Αρτέμιος Σώρρας (ΕΙ·ΕΝD) είναι πριν και πάνω απ’ όλα ένας ΄Ελλην, άριστα γνωρίζει το τι ακριβώς σημαίνει ένας άνθρωπος ελληνικός να άρχει άλλων ανθρώπων ελληνικών.

Απαιτεί λοιπόν ο πριν και πάνω απ’ όλα ΄Ελλην Αρτέμιος Σώρρας (ΕΙ·ΕΝD), από τις Ελληνίδες και τους ΄Ελληνες της Ελλάδος και της Κύπρου, την κοινωνική συναρμογή όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων, ώστε ταυτοχρόνως να τοποθετηθεί υπό την συλλογική αρχή των ελληνικών αυτών ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που κάνει τον πριν και πάνω απ’ όλα ΄Ελληνα Αρτέμιο Σώρρα (ΕΙ·ΕΝD) να επιμένει πως η κοινωνική συναρμογή όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων είναι μια συμπαντικά επιβεβλημένη εντολή.

Και αυτήν ακριβώς την συμπαντικά επιβεβλημένη εντολή είναι που μάταια πολεμά να αποτρέψει το έξωθεν επιβεβλημένο δυναστικό καθεστώς εξουσίας της τυραννικής κομματοκρατίας. Διότι, ενώ ψοφάει, ο κάθε ημίονος κλωτσάει.