ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ 860 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!!

0
302

ΕΤΣΙ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΡΕΛΑ ΕΞΟΔΑ
ΩΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΝΤ !!! . . ΦΕΚ 315 27 -12 – 1945

. . . . . Ολαι αι προμηθειαι εινε καταβλητεαι εις ΧΡΥΣΟΝ.
Εδαφιον. 8. Δικαιωματα
α ] Παν μελος αγοραζον το νομισμα ετερου μελους απο το Ταμειον επι ανταλλαγη του ιδιου αυτου νομισματος, θελει καταβαλει δικαιωμα εξυπηρετησεως, ενιαιον δι ολους, τριων τεταρτων [ 3/4 ] επι τοις εκατον επι πλεον της ισοτιμιας.
Κατα την κρισιν αυτου το Ταμειον θα δυναται ν αναβιβαζη το δικαιωμα τουτο, αλλ ουχι πλεον του ενος επι τοις εκατον η να ελαττωνει τουτο κατω του ημισεως τοις εκατον.

β ] Το Ταμειον θα δυναται να επιβαλλη λογικον ποσοστον προμηθειας επι οιοδηποτε μελους αγοραζοντος χρυσον απο το Ταμειον η πωλουντος τοιουτον εις αυτο.

γ ] Το Ταμειον θελει επιβαλει ομοιομορφον προμηθειαν δι ολα τα μελη, καταβλητεαν υπο οιοδηποτε αναλογως του μεσου ημερησιου υπολοιπου του εις το νομισμα αυτου, ποσου εις χειρας του Ταμειου υπερανω της μεριδος αυτου. Τα ποσοστα ταυτα θα υπολογισθουν ως εξης :
i ] Επι ποσων μη υπερβενοντων τα εικοσι πεντε τοις εκατον της μεριδος: ουδε μιαν προμηθεια δια το πρωτον τριμηνον, ημισυ τοις εκατον ετησιως δια το επομενον εννεαμηνον και μετα ταυτα τελος ηυξημενον κατα ημισυ τοις εκατον δι εκαστον ακολουθον ετος.
ii ] επι ποσων υπερβαινοντων τα εικοσι πεντε τοις εκατον αλλα μη υπερβαινοντων τα πεντηκοντα τοις εκατον υπερανω της μεριδος προσθετον ημισυ τοις εκατον δια το πρωτο ετος και ετερον προσθετον ημισυ τοις εκατον δι εκαστον ακολουθον ετος.
iii ] Επι εκαστου προσθετου τμηματος των εικοσι πεντε τοις εκατον υπερανω της μεριδος : προσθετον ημισυ τοις εκατον δια το πρωτο ετος και ετερον προσθετον ημισυ τοις εκατον δι εκαστον ετος.
δ ] Οποτεδηποτε το εις το νομισμα ενος μελους αποθεμα του Ταμειου ειναι τοιουτον ωστε η προμηθεια το εφαρμοστεα εις μεριδα τινα και δια περιοδον τινα να εχει φτασει την τιμην των. . τεσσερα . . τοις εκατον ετησιως, το Ταμειον και το μελος θελουν αναζητησει τα μετρα δια των οποιων ειναι δυνατον να μειωθη το εις το νομισμα αποθεμα του Ταμειου.

Μετα ταυτα αι προμηθειαι θα ανερχωνται συμφωνως προς τας διαταξεις του ως ειρηται
[ γ ] μεχρι οτου φθασουν τα πεντε τοις εκατον και συμφωνιας μη επιτυγχανομενης, το Ταμειον δυναται να επιβαλλη κατα την κρισιν αυτου προμηθειας.
ε ] Αι ρηθεισαι εν [γ] και [δ] προμηθειαι θα ειναι δυνατον να μεταβαλλωνται δια πειοψηφιας τριων τεταρτων των ψηφιζοντων.

στ ] Ολαι αι προμηθειαι εινε καταβλητεαι εις ΧΡΥΣΟΝ.

Εαν ομως τα εις νομισμα αποθεματα του μελους ειναι ολιγωτερα του ημισεως της μεριδος αυτου, τουτο θελει καταβαλει εις χρυσον το τμημα μονον εκεινο των προμηθειων το αναλογουν εις το ημισυ της μεριδος αυτου και θελει εξωφλησει το υπολοιπον εις το ιδιον αυτου νομισμα.

Αρθρον VI.
Eδαφιον 1. Χρησιμοποιησης των πορων του Ταμειου δια μεταφορας κεφαλαιων.
α ] Μελος τι δεν δικαιουνται να καμνη πληρη χρησιν των πορων του Ταμειου προς αντιμετωπισιν μεγαλης η συνεχους διαρροης κεφαλαιων, το δε ταμειον θα δικαιουνται να ζητηση απο εν μελος να λαβη .. ΜΕΤΡΑ .. προς προληψιν τοιαυτης χρησιμοποιησεως των πορων του Ταμειου.

Εαν αφου λαβη τοιαυτην αιτησιν εν μελος παραλειψη να λαβη τοιαυτα περιοριστικα μετρα το Ταμειον θα δυναται να κηρυσση το μελος τουτο μη δικαιουμενον χρησιμοποιησεως των πορων του Ταμειου.

β ] Ουδεμιαν διαταξις του εδαφιου τουτου θελει θεωρηθη
i ] ως παρεμποδιζουσα την χρησιμοποιησιν των πορων του Ταμειου δια συναλλαγας επι κεφαλαιων ποσου λογικου απαιτουμενου δια την ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ των ΕΞΑΓΩΓΩΝ η δια τας τρεχουσας ΑΝΑΓΚΑΣ του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των….. ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ η αλλων εργασιων, η
ii ] ως επιρεαζουσα κινησεις κεφαλαιων αντιμετωπιζομενας δια των ιδιων πορων ενος μελους εις χρυσον και εις εξωτερικον συναλλαγμα, τα μελη ομως αναλαμβανουν την υποχρεωσιν οπως αι τοιαυται κινησεις κεφαλαιων μη απαδουν προς τους σκοπους του Ταμειου.
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΑΥΤΟ !!!!!
..το Ταμειον θα δυναται να κηρυσση το μελος τουτο μη δικαιουμενον χρησιμοποιησεως των πορων του Ταμειου.
δια την ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ των ΕΞΑΓΩΓΩΝ η δια τας τρεχουσας ΑΝΑΓΚΑΣ του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των….. ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ η αλλων εργασιων, η

. . . ΤΩΝ . ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ η αλλων εργασιων,

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΑΜ@@ΕΝΕΣ … ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ . .
. ΚΑΝΑΝΕ ΤΟ ΤΧΣ . . ..ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ . .
.
ΚΑΙ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ 860 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!!