ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΧΟΛΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ετικέτα: 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης

2016 – ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΗ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΨΥΧΗ.!!!!!!!! ΛΕΕΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – (Γέν. β΄7): «΄Επλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης, και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.» Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ […]

ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Από Βασίλειος Σωτήρας Ορίζοντας , τοπωνύμια και ώρες … τι κοινό έχουν; Στα ελληνιστικά χρόνια η δασεία ( ῾ ) εισήχθη στην Αθήνα με την εισαγωγή του Ιωνικού αλφαβήτου και το Η ως διπλό ε ( και παραφρασμένο σε διπλό ι ) χρησιμποιήθηκε κατατμημένο καθέτως ( ├ , ┤) ως δασεία και ως ψιλή. Αυτό […]

ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΧΟΛΗ © 2899 Frontier Theme